Steeds meer organisaties integreren talentmanagement als onderdeel van HR beleid.Talentontwikkeling is essentieel voor het toekomstige succes van organisaties. Het efficiënt ontwikkelen van talenten van (top)professionals maakt dat zij zich langer verbinden aan de organisatie en organisatiedoelen. Zodoende blijft kennis, ervaring en innovatiekracht voor de organisatie behouden en worden personeelskosten optimaal gemanaged. Reden temeer om extra aandacht te besteden aan het talent dat je in de toekomst wilt gaan aantrekken en het talent dat nu bij je werkzaam is. Wendbaarheid, (duurzame) inzetbaarheid, talentontwikkeling en opvolgingsplanning zijn onderwerpen die in toenemende mate een rol spelen in het succes, de vitaliteit en aantrekkingskracht van je organisatie. Waarom talentmanagement Talentmanagement begint bij inzicht in het medewerkersbestand hun natuurlijke drijfveren, competenties en potentieel. Dit is de onderlegger voor beleid op instroom, doorstroom en uitstroom.

De ODC-meting geeft mensen zeer specifieke handvatten om succesvolle authenticiteit te ontwikkelen in werk en privé. HR-managers, adviseurs en coaches kunnen met behulp van de ODC-meting direct steekhoudend en doelgericht handelen.

Our team

Life of Brian

“Wie zich bewust is van zijn drijfveren, zijn sterke kanten én zijn schaduwkanten, heeft de sleutel in handen tot succesvol werken en leven. Natuurlijk potentieel is immers gemakkelijk en duurzaam ontwikkelbaar door middel van training of coaching.”
C.J. Jung

Waarmee we jou kunnen helpen

YINC Academy

Zelf aan de slag als ODC-professional.


Lees verder

Talentontwikkeling

ODC als geïntegreerd onderdeel van uw talentmanagement.


Lees verder


Meer over ODC ODC-meting aanvragen

References

Directeur/partner van advies/trainingsbureau

De ODC-meting die door de coach aan mij is uitgelegd heeft een directe meerwaarde...

Cecile (Coach)

In mijn intervisiegroep hoorde ik collega’s enthousiast vertellen over de ODC drijfverentest. Ik ben al langer op zoek naar een test om mensen...

Maaike (Consultant in de zorgsector)

ODC-meting: een wonderlijke test. Zonder ellenlange vragenlijsten ontving ik na het invullen een rapportage die, naast bevestiging...